Volejte 731 619 409

Přihlásit se do systému

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, kterým se vypočítává spotřeba spotřebovávané energie budovy. Povinnost vlastnit PENB při prodeji nebo pronájmu nemovitosti platí od 1. 1. 2013.

Proč ho musíte vlastnit?

PENB neboli energetický štítek zavedl zákon 406/2000 Sb. už v roce 2009. Novela zákona z roku 2012 pak dále rozšiřuje používání průkazů.

K čemu slouží?

PENB slouží pro jasné zhodnocení budovy a její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie a jejich nákladů potřebných pro provoz.

Energetická třída

PENB řadí budovy dle jejich úspornosti do následujících tříd:

A – mimořádně úsporná
B – úsporná
C – vyhovující
D – nevyhovující
E – nehospodárná
F – velmi nehospodárná
G – mimořádně nehospodárná

Na základě těchto tříd pak můžeme jednoduše určit energetickou náročnost jednotlivých budov a objektivně je mezi sebou porovnat.

Kdy je PENB potřeba zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (318/2012 Sb.) povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • Při rekonstrukci domu a nebo větších změnách
  • prodeji nebo nájmu budov (např. rodinných domů)

PENB nesmí být starší déle jak 10 let.
Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy mají pouze orgány veřejné moci a organizace jimi pověřené.